מדיניות פרטיות

הסטודיו ליוגה (להלן: החברה/הסטודיו/האתר) מכבד את פרטיותך בקפידה. חמשת העקרונות הבאים עומדים ביסוד הגישה שלנו לכיבוד פרטיותך:

  1. אנו מעריכים את האמון שנתת בנו על ידי מסירת המידע האישי שלך. אנו נשתמש תמיד במידע האישי שלך באופן הוגן וראוי לאמונך.
  2. זכותך לקבל מאתנו מידע ברור בדבר השימוש שאנו עושים במידע האישי שלך. אנו ננהג תמיד בשקיפות כלפיך וניידע אותך מהו המידע שאנו אוספים, מה אנו עושים בו, עם מי אנו משתפים אותו ולמי עליך לפנות בכל נושא שמטריד אותך.
  3. במידה ויהיו לך חששות באשר לשימוש שאנו עושים במידע האישי שלך, אנו נעבוד יחד אתך כדי להפיג את חששותיך.
  4. אנו ננקוט בכל הצעדים הסבירים כדי להגן על המידע שלך מפני ניצול לרעה וכדי לשמור על ביטחון המידע.
  5. אנו נקיים את כל הדינים והתקנות החלים בדבר הגנת מידע ונשתף פעולה עם הרשויות להגנת מידע. בהיעדר חקיקה להגנת מידע, אנו נפעל בהתאם לעקרונות מקובלים המתייחסים להגנת מידע.

החברה מחויבת להגן על פרטיותך ולהבטיח את ההגנה על המידע האישי שלך. מדיניות פרטיות זו מסבירה מה הם סוגי המידע האישי שאנו אוספים, וכיצד אנו משתמשים במידע, מגלים אותו ומגינים עליו.

איסוף מידע החברה/האתר לא תאסוף את המידע האישי שלך ולא תשתמש בו או תגלה אותו ללא הסכמתך. ברוב המקרים נבקש את הסכמתך מפורשות, אך במקרים מסוימים אנו עשויים להסיק את הסכמתך מתוך מעשיך והתנהגותך. על ידי השימוש שלך באתר, הנך מסכים לאיסוף, לשימוש ולחשיפה של המידע האישי שלך על ידי החברה הרלוונטית מהחברה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

אנו עשויים לבקש ממך לתת לנו הסכמה נוספת אם עלינו להשתמש במידע האישי שלך למטרות שאינן מכוסות במדיניות פרטיות זו. אינך מחויב לתת את הסכמתך, אך אם תחליט להימנע מכך ייתכן שהשתתפותך בפעילויות מסוימות תוגבל. אם תיתן את הסכמתך הנוספת, תנאיה של אותה הסכמה יגברו במקרה של סתירה ביניהם לבין תנאי מדיניות פרטיות זו.

אם אינך מסכים לאיסוף, לשימוש ולגילוי של המידע האישי שלך בדרך זו, אנא הימנע משימוש באתרי החברה או ממסירת מידע אישי לאתר בכל דרך אחרת.

ילדים האתרים מיועדים ומתוכננים למשתמשים מבוגרים. במקרה של אתר המיועד לשימוש של קהל צעיר יותר, אנו נבקש את אישורו של הורה או אפוטרופוס בטרם נאסוף מידע אישי בנסיבות שבהן נרגיש כי זהו הנוהג הראוי או אם נדרש אישור כאמור לצורך איסוף מידע אישי על פי הדינים והתקנות החלים בדבר הגנת מידע (הגיל שבו נדרשת הסכמה משתנה ממדינה למדינה). אם אתה ילד וגילך מבוגר מהגיל שבו נדרשת הסכמת הורים בארצך, עליך לקרוא את תנאי מדיניות פרטיות זו יחד עם הורה או אפוטרופוס כדי לוודא שאתה מבין ומקבל אותם.

אם נגלה שאספנו מידע ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס מקום שהיה צריך לקבל הסכמה זו, נמחק מידע זה מן המערכת בהקדם האפשרי.

הגישה לחלקים מסוימים באתרי החברה ו/או זכאותך לקבלת פרסים, דוגמיות או פריטים אחרים עשויה להיות מותרת אך ורק למשתמשים בגיל מסוים. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לבצע בדיקות אימות לגילך ולאכוף מגבלות כגון אלה על גיל המשתמשים.

העברת מידע בעיקרון, איננו משתפים את המידע האישי שלך עם אף גורם מחוץ לאתר הסטודיו. אולם, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לגורמי צד ג' מהימנים.

אנו עשויים גם להעביר את המידע האישי שלך לחברות, לארגונים או לאנשים מחוץ לאתר החברה אם אנו מאמינים שגילוי המידע הכרחי מסיבות משפטיות.

אם נחלוק את המידע האישי שלך עם צד ג', נעשה את מיטב המאמצים כדי לוודא שאותו גורם ישמור על ביטחון המידע שלך, ינקוט בכל הצעדים הסבירים כדי להגן עליו מפני שימוש לרעה, וישתמש בו אך ורק לפי תנאיה של מדיניות פרטיות זו ותוך קיום הדינים והתקנות החלים בדבר הגנת מידע.

החברה/האתר לא תמכור מידע אישי, למעט במסגרת מכירה שהיא חלק בלתי נפרד ממכירה של כל העסק שלנו או חלקו (לדוגמה, מכירת המותג שלנו), או במסגרת מיזוג, איחוד, שינוי שליטה, רה-ארגון או פירוק של כל העסק שלנו או חלקו.

שינויים במדיניות הפרטיות אנו עשויים לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת באמצעות פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות באתרי החברה. נפרסם הודעה זמן סביר מראש בדבר כל שינוי מהותי. אנו ממליצים לך לבקר לעתים תכופות בדף המדיניות כדי להתעדכן בדבר האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שלך.