Tag Archives: איגרת

איגרת אביב לתלמידים – עקרונות היוגה חלק ראשון

בכוונתי להרחיב על מה שעומד מאחרי מה שאנו מתרגלים ומכירים כיוגה, בתקווה שהידע התאורטי יזין ויעשיר את האימון שלנו, ואין טוב בעיני מאשר לפתוח בשבעת העקרונות של ויג׳נאנה יוגה. העקרונות מנחים אותנו בתרגול ומהווים עוגן בזמן של אי בהירות או חוסר ביטחון לגבי מה ואיך נכון לתרגל.  אני עצמי פגשתי בעקרונות היוגה רק לאחר שנים שכבר הייתי מורה מוסמכת בשיבננדה

המשך…